Genel Kayıt Bilgileri  

TED İZMİR KOLEJİ SANAT AKADEMİSİ 2022-2023 AKADEMİK YILI KAYIT BİLGİSİ

 

ENSTRÜMAN EĞİTİMİ
TED İzmir Koleji Sanat Akademisi olarak; müzik eğitimlerimiz, her yaştan müziğe meraklı ve yetenekli adaylara verilmektedir. Toplam 12 hafta olarak planlanan klasik batı müziği formlarındaki enstrüman eğitimlerimiz, hafta içi 16:20-19:30, Cumartesi günleri 09:00-16:00 saatleri arasında verilmektedir.

Enstrüman eğitimi, bireysel çalışmaların önem kazandığı bir alan olmasının yanı sıra müzik teorisi, müzik tarihi, nota okuma ve müzikal genel kültür gelişiminin de aynı önem ve ciddiyetle ele alınmasını gerektirmektedir.

Sanat Akademisi olarak önemle üzerinde durduğumuz eğitim modeli; öğrencilerimizin, enstrümanındaki teknik ve teorik gelişimini doğru yürütmesi ve sağlıklı bir şekilde geliştirebilmesi, öğretmenlerimizin bire bir kontrolü altında çalışmalarını yürütmesi paralelinde; genel teorik derslerle de destekleyerek sağlam temeller üzerine inşa edilmesi şeklindedir.

Enstrüman eğitimlerimiz;

Piyano, Keman, Çello, Klasik Gitar, Elektro Gitar, Flüt, Saksofon, Klarnet, Trompet, Bateri branşlarında devam etmektedir.

Ses / Vokal eğitimimiz de enstrüman eğitim modeli üzerinden uygulanmaktadır.

LONDON COLLEGE OF MUSIC
University of West London’a bağlı olan London College of Music, uluslararası ölçme ve değerlendirme kuruluşudur. Hedefimiz Türkiye’de verilen müzik eğitiminin uluslararası kalite ölçüt ve eğitim standartlarına uygun bir eğitim metodu ile gelişmesini sağlayarak istikrarlı ve kaliteli bir sonuca ulaşabilmektir.

Bu sisteme göre her yıl belirlenen tarihlerde İngiltere’den gelecek olan London College of Music (LCM) yetkililerinin yapacağı sınavlara katılacak öğrenciler, belirlenen sekiz seviye sınavını tamamladıklarında tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca sekizinci seviyeyi tamamladıktan sonra öğrenci isterse LCM’in Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans programlarının sınavlarına girerek bu diplomaları da alabilmektedir.

LCM Sertifika ve Diploma Programı İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığı (DFEE) uluslararası kurullar tarafından gerekli görülen standartlara uygun “Qualifications and Curriculum Authority ” (nitelikler ve müfredatlar kurumu) tarafından ve “The National Qualifications Framework“ (ulusal yeterlilikler çerçevesi) standartları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahiptir. LCM, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon kurumu Ofqual tarafından akredite edilmiştir. Lise, Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları uluslararası denklik yönetmeliklerine göre kabul görmektedir. Sınav komisyonu üyeleri her yıl dünyanın 250 merkezinde bu sınavları yaparlar. LCM eğitim metotları özel olarak hazırlanmış müfredatlara dayanır. Eğitimler ve sınavlar, enstrümanlara göre ayrı ayrı hazırlanmış kitaplarla yapılır.

LCM Sertifika Programı sekiz seviyeli bir sınav sistemidir. Öğrenci seviyesine göre ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle istenilen seviyeden eğitim alıp sınava girebilir. Sekizinci seviyeyi bitiren öğrenci tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazanır. Seviye sınavlarında her yıl düzenli ilerleme şartı aranmamaktadır. Öğrenci gelişim durumuna göre istediği seviyeye atlama hakkına sahiptir.

LCM sınavları için öğrencilerde her hangi bir ön koşul aranmamaktadır. İsteyen herkes LCM sınavlarına başvurabilir ve katılabilir.

Yılda bir kere düzenlenen sınavların başvuruları Eylül ayından itibaren yapılabilmektedir. Öğrenci, her yıl LCM tarafından belirlenen ücretlere göre sınava gireceği seviyenin kitap ve sınav bedellerini belirlenen banka hesabına yatırmak zorundadır. Öğrencilerden kitap ücreti ve sınav harcı dışında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

DRAMA EĞİTİMİ
TED İzmir Koleji Sanat Akademisi Drama eğitimleri, çocukların yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmeyi ve geleceğin bireylerine sanat zevki aşılamayı hedeflemektedir.

Drama son yıllarda eğitim ve öğretimde sıkça kullanılan bir sanat dalı. Drama eğitimi alan bireyler, bireysel konuşma, yaratma ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirerek, sanat ve topluma, medyaya eleştirel bakış açısı kazandırmaktadır. Özgüveni gelişmiş bireyler, kazandıkları bilgi ve becerilerle kendilerini daha rahat ifade etmektedirler. İçinde bulunacakları yaratıcı algılama süreci ve yaşadıkları haz ile gelecekte sanatın yaratıcı özelliğinden hayatın tüm alanlarında yararlanan bireyler olacaklardır.

Yaratıcı drama, küçük çocukların oyunlarında görülen katılımcının sanatsal duyarlılığını, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır. Öğrenme sürecine çocuğun etkin şekilde katılabilmesi için, duyularını, düş gücünü, imgeleme yetisini devreye sokar. Drama, çocukların yanlış yapma, eleştirilme korkusu olmadan kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlar.
KLASİK BALE
Klasik Bale temel anlamda öğrenilmesi uzun yıllar süren, emek ve sabır isteyen, teknik kurallarla donatılmış, tarihi çok eskilere dayanan bir dans disiplinidir. İçinde barındırdığı teknik ve adımsal kombinasyonlarla tüm dansların temelini oluşturmaktadır.

Balenin fiziksel gelişime etkisi ile kendi vücudunu tanıma ve güven duygusu kazanır.

Mükemmel denge gelişimi normal yaşantısında gündelik hareketlerinde otomatikman estetik kazandırır. Bale kursuna giden gitmeyen çocukların hemen her hareketinde bu fark edilir.

Klasik müzik altında gerçek bale disiplini alan gelişim çağındaki çocuk dingin bir ruh hali ve sakin davranış ve karaktere sahip olur. Çünkü kendini tanımış öz güven kazanmış tam gerekli olduğu dönemde özgüvenini kazanmıştır. Çocukta oluşan ergenlik dönemi dış görünüş kaygıları fiziksel takıntıları kazanılan bu özgüvenle ortadan kalkar.

Özellikle, bale ve müziğin, beyin ve beden arasındaki bağlantıyı kurması, hem ruha hem de fiziğe etki etmesi gelişimin en etkili aracıdır. Doğru bir bale eğitimiyle; sosyal bir ortamda çocuğunuzun ruhsal, bedensel ve kültürel gelişimi çok daha sağlıklı bir biçime gelebilir.

Çocuğunuz, kendisine başarı ve mutluluk getirecek bir sorumluluk ve disiplin anlayışına küçük yaşta sahip olabilir.

DJ AKADEMİ VE TONMAİSTER EĞİTİMİ
Eğer Mozart günümüzde yaşıyor olsaydı, mutlaka bir DJ Setini dener, yeni ve farklı eserler üretmek için müzik-teknoloji ilişkisinde önemli adımlar atardı.

21. yüz yılda doğup büyüyen çocuklarımızın donanım ve becerilerini hangi alanlarda geliştirerek onlara destek oluruz sorusu biz eğitimcileri hep düşündürür.

Teknoloji alanında öğrenme hızları ve becerileri artık neredeyse doğuştan gelişmiş olan çocuklarımızı doğru yönlendirmek, hayatlarına anlamlı değerler katmak ise en önemli hedefimiz. Biz de bu bilinçle, teknoloji ve sanatı birleştiriyor, müzik kültürünü, müzikal estetiği ve müzik sanatı ile ilgili birçok farklı deneyimi kazanmaları adına DJ Akademi ve Tonmaister Eğitimini Sanat Akademimizde başlatıyoruz.

Genel Konu Başlıkları:

Ekipman tanıtım ve kurulumu

Temel Ritim Bilgisi (Tempo – Nüans)

Pitch Eşitleme (BPM)

Beat Mixing

Eq Tanıtımı

Müzik Türleri (Latin, Oldies, Caz, Fransızca, Reggae, Club, House, Trance)

Effect Bilgisi

Arşiv Oluşturma

Set Hazırlama

Sahne Düzeni Oluşturma

VELİ TİYATROMUZ
Meşale için Sahnedeyiz!

“En değerli şey emek vermektir” düşüncesinden yola çıkarak, sanat aracılığı ile kendisini ifade etmek isteyen her yetişkin bireyin katılmasını arzu ettiğimiz bir sanat ortamı kurabiliyor olmanın mutluluğunu duyuyoruz.

Veli Tiyatromuzda, sahne sanatları ile ilgili birçok alanı deneyimleyecek ve dönem sonunda sergileyeceğimiz eserle seyirci huzuruna çıkacağız. Oyunumuzun geliri ile de nice meşaleler yakıp, ülkemizin geleceğini daha aydınlık hale getirmek adına anlamlı bir katkı sağlamış olacağız.