Yabancı Diller – TED İZMİR KOLEJİ

Yabancı Diller

TED İzmir Koleji Ortaokulunda, TED okullarına özgü TED İngilizce Eğitim Programı uygulanır. Bu doğrultuda, Türk ve Yabancı uyruklu öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde, öğrencilerin dilsel ve eleştirel düşünme becerileri Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda geliştirilir.

 

Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini edinmiş olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler. Bu çerçevede yabancı dil programımızda dört dil becerisine; Dinleme (Listening), Karşılıklı Konuşma (Spoken Interaction), Konuşma (Spoken Production), Okuma (Reading) ve Yazma (Writing) eşit ağırlıkta verilir.

 

Müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilmektedir. Grammar (Dil bilgisi) eğitimi lise seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan, diğer becerilerin bir parçası olarak verilir. Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir. 

 

Derslerde uluslararası yayınların yanında, TED’e özgü basılı ve görsel materyaller de kullanılır. Aynı zamanda Eleştirel Düşünme Becerisi (Critical Thinking), İletişim Becerisi (Communication), İş birliği Becerisi (Collaboration) ve Yaratıcı Düşünme Becerisi (Creativity) gibi 21. yüzyıl becerileri de programımızla bütünleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları (TOEFL Primary&Junior) almaları da hedeflenir. 

 

İkinci yabancı dil olarak İspanyolca, Almanca ve Fransızca eğitimi verilir. Okulumuzda 5. Sınıftan itibaren gösterilen ikinci yabancı dil derslerinin ortak ve öncelikli hedefi, öğrencilerimize öğrendikleri dili, kültürü ve coğrafyası, insanları ile birlikte bir bütün olarak sevdirmek; onlarda ikinci bir yabancı dil öğrenmenin gereksinimi, duyarlılığı ve bilincini oluşturmaktır. İkinci yabancı dil derslerinde öğrencilerimize çeşitli ve farklılaştırılmış teknik ve yöntemlerle dil bilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerileri bir bütün olarak sunulmaktadır. 

 

Atatürk

Ansolon