Türkçe – TED İZMİR KOLEJİ

Türkçe

Türkçe dersi; dilbilgisi alanlarının okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma becerileriyle bir bütünlük içinde işlendiği bir derstir. Bu dersin amacı öğrencilere Türk dilini tüm zenginliğiyle tanıtmak, dil bilincini geliştirmek, edebi metinler aracılığıyla estetik zevk kazandırmak ve tarihi akış içinde kendi kültürünü, düşüncesini ve zevkini metinlerde belirlemek, yerelden evrensele açılan bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır. 

Türkçe dersi, öğrencilerde doğal olarak var olan dil becerilerini, süreç içinde geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri için, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini, yorum ve düşünce üretme yetilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulamalar yapılır. Türkçenin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklere dikkat çekilir; öğrencilerin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına olanak sağlanır. Bunun için yaratıcılığını destekleyen, ilgi duydukları alanları ortaya çıkaran proje çalışmalarıyla her öğrenci öğrenme sürecine katılır.  

Atatürk

Ansolon