Fen Bilimleri programının genel amaçları; 

  • Yaşam ve öğrenme deneyimlerini bütünleyerek liseye geçişte temel olabilecek fen bilimleri alt yapısına sahip olan, 
  • STEAM etkinlikleri ile bilim ve teknolojinin doğasını anlayan,  
  • Araştıran, sorgulayan, bağlantılar kurabilen, sentezleyen, eleştirel düşünebilen,21.yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmektir. 

Bu amaçla her sınıf seviyesinde;  

Farklılandırılmış eğitim içerikleri, ders tasarımları, dijital platformların etkin kullanımı, yaparak yaşayarak daha kalıcı öğrenmeler için her seviyede etkin laboratuvar çalışmalarıyla fen kavramlarının öğrenilmesi sağlanır.  

Ders içi eğitim-öğretim sürecinin yanı sıra ders dışı öğrenme ortamlarını değerlendirmesi amacıyla geziler düzenlenir. 

Farklı konu ve konuklarla düzenlenen seminerlerle, öğrencilerin alanlarında uzman konuklarla bir araya gelmesi, bilim, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimi fark etmeleri sağlanmaya çalışılır.  

Öğrencilerimizin merkezi sınavlarda başarı göstermeleri yönünde destekleyici çalışmalar gerçekleştirilir.  

Belirlenen hedeflere ulaşıldığının kontrolünün sağlanması için öğrencilerimizin, ulusal ve uluslararası bilim yarışmalarına katılımları teşvik edilir.