Bilgi ve İletişim Teknolojileri – TED İZMİR KOLEJİ

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bölümü 

Gelişen ve değişen teknolojiler hem yetişkinlerin, hem de yetişmekte olan çocuklarımızın hayatlarında önemli bir rol oynamaktadır. Teknolojiyi doğru öğrenmek ve teknolojiden fayda sağlamak öncelikli çalışma konularından biridir. 

Az gelişmiş toplumlar teknolojinin tüketici ayağını oluştururken, gelişmiş toplumlara baktığımızda teknolojiyi üretip pazarladıklarını görürüz. Üretebilen bir toplum olabilmek için de henüz küçük yaşlardan başlayarak bireylere teknoloji kullanımını doğru yönlendirmek gerekmektedir. 

Okulumuz teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, çalışmalarını teknolojik gelişmelere göre entegre etmiş ve iletişim kanallarını teknolojik bir alt yapı üstünde yapılandırmaktadır. 

 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 

Okul çağındaki çocukların teknolojiyi doğru öğrenmeleri ve teknolojiden doğru şekilde fayda sağlamaları TED İZMİR KOLEJİ için büyük önem arz etmektedir. Okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi MEB programı çerçevesinde, TED okullarının zenginleştirilmiş içeriğiyle eğitim öğretimini bilgisayar laboratuvarı ortamında gerçekleştirilmektedir. 

Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sonrasında etkin bilgisayar kullanma yeteneklerini, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirirler; programlama mantığını bilirler, yazılım geliştirme süreçleri konusunda bilgi sahibi olurlar ve teknoloji yetkini bireyler olarak hayatlarını sürdürürler. 

Tüm TED okullarında olduğu gibi okulumuz da öğrencilerini sadece teknoloji tüketicisi değil, teknoloji üreticisi birer birey olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Kulüp Çalışmalarımız (Robotik, Maker, Ardunio) 

Öğrencilerimizin inovatif fikirlerinin hayat bulduğu çok amaçlı teknoloji dersliğimizde Robotik, Maker ve Ardunio çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Öğrencilerimiz LEGO EV3 setleriyle kendi robotlarını tasarlayıp kodlayabilmekte, 3D printerlarla 3 boyutlu tasarladıkları nesnelerin çıktılarını alabilmekte ve fiziksel kodlama ortamı olan Arduino sayesinde fikirlerine hareket kazandırabilmektedirler. 

Yaratıcılıklarını gerçek yaşam problemlerini çözmek için kullanan öğrencilerimiz, geleceği baştan yaratıyorlar. 

Bölüm tarafından yapılan Akademik ve Sosyal Etkinlikler  

Okulumuzda çeşitli etkinliklerle kutladığımız,EU Code Week (Avrupa Kodlama Haftası), Hour of Code (Kodlama Saati), Bilişim Haftası ve Güvenli İnternet Günü ile öğrencilerimizin bilinçli bir dijital vatandaş olmalarını ve teknoloji farkındalıklarını arttırmayı hedeflemekteyiz. 

Atatürk

Ansolon