TED İzmir Özel Lisesi olarak; yabancı dille öğretim yapan ilk özel Türk Okulu olan TED okulları ailesinin bir parçası olmanın bilinci ve sorumluluğuyla, öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup yazmaları ve bu dili özgüven içinde kullanarak kendilerini en iyi şekilde ifade etme becerisini kazanmalarını amaçlıyoruz.

İngilizce dersleri öğrencilerimizin dil becerilerini ve düşünme becerilerini arttıracak biçimde tasarlanmıştır. Bu sayede kendilerini her türlü sosyal ortamda İngilizce olarak çok rahat ifade edebilmelerinin yanı sıra dilin doğasını da ayrıntılı bir biçimde kavranması sağlanmıştır.

Hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden biri seçmeli ders olarak sunulur. Hazırlık sınıfında haftada dört saat, diğer sınıflarda ise haftada iki saat olarak yürütülen ikinci yabancı dil derslerinin amacı; öğrencilerimizin söz konusu dille ilgili farkındalık kazanmasını sağlamak ve temel iletişim becerilerini edinmeleri konusunda onlara destek olmaktır.