Matematik – TED İZMİR KOLEJİ

Matematik

Özel TED İzmir Lisesi Lisesinde Matematik dersleri İngilizce dilinde yapılır. Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz matematiksel kavramları İngilizce olarak özümsedikleri bir program yürütürler. 9. Sınıf dersleri International GCSE programı kapsamında TED Okulları Matematik Öğretim Programı doğrultusunda yürütülürken, 10.sınıf dersleri MEB Matematik Öğretim Programı doğrultusunda işlenir.

Matematik Bölümümüzün temel amacı; öğrencilerimizin   Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren ve özgüven sahibi, Hata yapmaktan korkmayan, çalışmaktan ve denemekten yılmayan;

Matematiksel düşünme becerilerini edinmiş ve günlük hayat problemlerine uygulayabilen, Araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, Matematik alanındaki gelişmeleri takip eden ve bilimsel araştırma yapmaya hevesli, Ulusal-Uluslararası sınavlarda ve yarışmalarda matematik alanında kendini iyi ifade edebilen bireyler olmaları yönünde onlara destek olmaktır.

Atatürk

Ansolon