Matematik – TED İZMİR KOLEJİ

Matematik

Özel TED İzmir Lisesi Lisesinde Matematik dersleri İngilizce dilinde yapılır. Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz matematiksel kavramları İngilizce olarak özümsedikleri bir program yürütürler. 9. Sınıf dersleri International GCSE programı kapsamında TED Okulları Matematik Öğretim Programı doğrultusunda yürütülürken, 10.sınıf dersleri MEB Matematik Öğretim Programı doğrultusunda işlenir ve Oxford International AQA sınavı için uygulanan etütler ile bu programa hazırlık yapılır.

Matematik Bölümümüzün temel amacı; öğrencilerimizin   Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren ve özgüven sahibi, Hata yapmaktan korkmayan, çalışmaktan ve denemekten yılmayan;

Matematiksel düşünme becerilerini edinmiş ve günlük hayat problemlerine uygulayabilen, Araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, Matematik alanındaki gelişmeleri takip eden ve bilimsel araştırma yapmaya hevesli, Ulusal-Uluslararası sınavlarda ve yarışmalarda matematik alanında kendini iyi ifade edebilen bireyler olmaları yönünde onlara destek olmaktır.

OxfordAQA Mathematics (Extended):

Özel TED İzmir Lisesi’nde 9. Ve10. Sınıf Matematik derslerinde International GCSE Mathematics Extended programı uygulanır. Program gereğince öğrenciler İngiltere’deki GCSE Matematik derslerinin eşdeğeri bir Matematik programı uygularken, Türk Matematik programını da takip eder. Program öğrencilerin matematiksel becerilerinin arttırılması ve aynı zamanda matematiğin eğlenceli hale getirilmesini amaçlar. Programın sonunda uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını almaya hak kazanan öğrencilerimiz 11. Sınıf itibarı ile yurt içinde yapılacak olan üniversiteye giriş sınavları ve yurt dışı SAT Matematik ve ACT Matematik sınavları için hazırlık yapar.

Okulumuzda Matematik dersleri uluslararası bir program kapsamında yürütüldüğünden öğrencilerimiz Matematiksel becerileri edinirken ezberci yöntemden çok uzak bir program izlerler. Matematik ve gerçek yaşam arasındaki ilişkinin farkındalığı öğrencilerimizi bu bağlamda akranlarının çok ötesinde bir algı ve analiz yeteneğine taşınırken, matematikten korkmayan aksine tüm yönleriyle kavramış bireyler olarak okulumuzdan mezun olurlar.
Atatürk

Ansolon