Hazırlık ve 9. Sınıf Kayıt Süreci

LGS İLE KAYIT

TED İzmir Koleji Anadolu Lisesi Hazırlık ve 9.sınıfına LGS ile öğrenci kabul edilir.  LGS Kabul yüzdelik dilimleri ve bursluluk oranları o seneki sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben ilan edilir. LGS puanına göre okulumuza kabulü uygun olan adaylara, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için randevu verilir; sınav, görüşme ve gözlem sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı bilgisi velisine bildirilir ve veli kesin kayıt işlemleri için okula davet edilir.  

TED OKULLARI GİRİŞ SINAVI İLE KAYIT

Okulumuza TED Okulları Giriş Sınavı ile başvuracak olan adaylar okul öğrenci işleri sorumlusu tarafından sınav için okula davet edilir. Öğrencilerin sınava gelirken Portfolyo Dosyalarını* yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Sınav puanı ve portfolyo değerlendirmesi olumlu olan adaylara, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için randevu verilir; sınav, portfolyo, görüşme ve gözlem sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı bilgisi velisine bildirilir ve veli kesin kayıt işlemleri için okula davet edilir.

Portfolyo Dosyası İçeriği:

  •  Not Döküm Belgesi (Transkript): Yurt içinden başvuran aday öğrencinin 5, 6 ve 7 sınıf düzeylerinin yılsonu, 8.sınıfın dönem/yılsonu notlarını gösteren, devam ettiği okul müdürlüğü tarafından e-okul sisteminden alınmış onaylı belgedir.
  • Kendini Tanıtma Yazısı: Aday öğrenci kendisini, ailesini, hobilerini, gelişmiş ve gelişmeye açık alanlarını, çözdüğü ya da çözmek istediği bir sorunu, sevdiği ve sevmediği şeyleri, geleceği ile ilgili düşünce ve hedeflerini, lise yaşamından beklentilerini, neden TED İzmir Koleji Anadolu Lisesi’ni tercih ettiğini anlatan en az 500 kelimelik bir yazı hazırlar.
  • Referans Mektubu: Aday öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan 2 öğretmeninin öğrenci hakkında hazırladığı ve antetli kapalı zarfla iletilen mektuplardır.
  • Toplum Hizmeti Çalışmaları ile ilgili Belgeler: Öğrencinin; katıldığı sosyal sorumluluk etkinlikleri, aldığı görevler, yaptığı çalışmalar, katıldığı yarışmalar ve aldığı  dereceleri belgeleyen kaşeli/mühürlü ve imzalı dokümanlardır.
  • Sanat, Kültür, Spor ve Bilim Dosyası: Öğrencinin; güzel sanatlar, dans, müzik ve tiyatro alanlarında yeteneklerini, spor ve bilim alanında başarılarını, kültürel etkinliklere katılımını belgeleyen dokümanlardır. Ulusal ya da uluslararası yarışma, festival gibi etkinliklere katıldığına dair çalışma örnekleri, başarı sertifikası, spor lisansı, ödül ya da diğer belgeler dosya içeriğini oluşturur.
 

10. SINIF KAYIT SÜRECİ

10.sınıfa aday öğrenciler TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’na katılacaktır. TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler İngilizce dil uygunluklarını belirleyecek TED Okulları Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına yönlendirilir. Öğrencilerin sınava gelirken Portfolyo Dosyalarını* yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Sınav puanı ve portfolyo değerlendirmesi olumlu olan adaylara, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için randevu verilir; sınav, portfolyo, görüşme ve gözlem sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı bilgisi velisine bildirilir ve veli kesin kayıt işlemleri için okula davet edilir.

Portfolyo Dosyası İçeriği:

  •  Not Döküm Belgesi (Transkript): Yurt içinden başvuran aday öğrencinin 5, 6 ve 7 sınıf düzeylerinin yılsonu, 8.sınıfın dönem/yılsonu notlarını gösteren, devam ettiği okul müdürlüğü tarafından e-okul sisteminden alınmış onaylı belgedir.
  • Kendini Tanıtma Yazısı: Aday öğrenci kendisini, ailesini, hobilerini, gelişmiş ve gelişmeye açık alanlarını, çözdüğü ya da çözmek istediği bir sorunu, sevdiği ve sevmediği şeyleri, geleceği ile ilgili düşünce ve hedeflerini, lise yaşamından beklentilerini, neden TED İzmir Koleji Anadolu Lisesi’ni tercih ettiğini anlatan en az 500 kelimelik bir yazı hazırlar.
  • Referans Mektubu: Aday öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan 2 öğretmeninin öğrenci hakkında hazırladığı ve antetli kapalı zarfla iletilen mektuplardır.
  • Toplum Hizmeti Çalışmaları ile ilgili Belgeler: Öğrencinin; katıldığı sosyal sorumluluk etkinlikleri, aldığı görevler, yaptığı çalışmalar, katıldığı yarışmalar ve aldığı  dereceleri belgeleyen kaşeli/mühürlü ve imzalı dokümanlardır.
  • Sanat, Kültür, Spor ve Bilim Dosyası: Öğrencinin; güzel sanatlar, dans, müzik ve tiyatro alanlarında yeteneklerini, spor ve bilim alanında başarılarını, kültürel etkinliklere katılımını belgeleyen dokümanlardır. Ulusal ya da uluslararası yarışma, festival gibi etkinliklere katıldığına dair çalışma örnekleri, başarı sertifikası, spor lisansı, ödül ya da diğer belgeler dosya içeriğini oluşturur.
 

Kayıt ve bilgi için iletişime geçiniz.
Aslıhan Açıkgöz