İdari Kadro – TED İZMİR KOLEJİ

İdari Kadro

Bilgi Teknolojileri
Bilgi İşlem Birimimiz, bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek kurumda uygulanabilecek olanları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kurumda yürütülen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılımın alt yapılarını oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
İdari İşler & İnsan Kaynakları
Emsal Orhan
İdari & İnsan Kaynakları Müdürü
emsal.orhan@tedizmir.k12.tr
Fahrettin Bozkurt
Teknik İşler Sorumlusu
fahrettin.bozkurt@tedizmir.k12.tr
Merve Gökgöz
İdari İşler Uzmanı
merve.gokgoz@tedizmir.k12.tr


Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Birimimiz, TED İzmir Koleji ve Türk Eğitim Derneği kurumsal kimliğinin kurum içi ve dışı tüm sosyal paydaşlar nezdinde doğru algılanması, tanınması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışır. Bu doğrultuda, iletişim stratejileri geliştirir ve uygular; medya ile ilişkileri yürütür; yazılı-görsel ve dijital iletişim desteği verir; etkinliklerin yönetimini gerçekleştirir; reklam, kampanya ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütür ve dijital medya çalışmalarını yapar.

Gökçe Dölek
Kurumsal İletişim Koordinatörü
iletisim@tedizmir.k12.tr
gokce.dolek@tedizmir.k12.tr


Tuğçe SEMİZLER
Okul Tanıtım ve Kurumsal İletişim Sorumlusu
tugce.semizler@tedizmir.k12.tr


Kütüphane
TED İzmir Koleji öğretim kadroları ve personel TC Kimlik Numaraları, öğrenciler ise okul numaraları ile üye olup aşağıda belirtilen koşullarda kütüphanemizden yararlanabilirler. Kütüphanemizde,
  • Danışma eserleri,
  • Görsel-işitsel araçlar,
  • Aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği nitelikteki yayınlar,
  • Dergilerin son sayıları
  • İlköğretim Kütüphanesinde internet bağlantılı bilgisayarlar öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Öğrenciler, önceden randevu alarak ve form doldurarak, ders aralarında ve öğle aralarında bilgisayarlardan yararlanabilirler.
  • Danışma eserleri (Ansiklopediler, Sözlükler vb.) dışarıya ödünç verilmez, sadece kütüphane içinde kullanılabilir, istenildiği zaman fotokopi yoluyla yararlanılabilir.
  • Kütüphanelerimiz tarafından abone olunan veri tabanları; yerleşke içinden, kütüphane web sitesi üzerinden herhangi bir kullanıcı adı ve şifreye gerek duyulmadan kullanılabilir.
Muhasebe ve Finans
Deniz Dede
Finans Uzmanı
deniz.dede@tedizmir.k12.tr
Ezgi Demir
Muhasebe Uzmanı
ezgi.demir@tedizmir.k12.tr
Öğrenci İşleri
Öğrenci işleri birimi her eğitim ve öğretim yılı için yeni öğrenci kayıtlarının yapıldığı, mevcut öğrencilerin kayıtlarının yenilendiği ve tüm öğrencilere ait özlük ve akademik bilgilerin bilgisayar ortamında tutulduğu birimdir. Öğrencilerin bu bilgileri zamanında güncellenerek okulun tüm gerekli birimlerin kullanımına sunulur. Bu birimde öğrencilerin ara karne ve karnelerin basımı da yapılır.

Aslıhan Açıkgöz
İlkokul,Ortaokul ve Lise Öğrenci İşleri
aslihan.acikgoz@tedizmir.k12.tr
Atatürk

Ansolon