Kayıt Koşulları – TED İZMİR KOLEJİ

Kayıt Koşulları

TED İZMİR KOLEJİ KAYIT BİLGİLERİ

Okulumuza, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğrenci kabul edilecektir.

TED İZMİR KOLEJİ
KAYIT-KABUL TAKVİMİ

OKUL TANITIM GÜNÜ

9 Şubat 2020 Pazar
10.00 1.Grup
14.00 2.Grup

OKUL GİRİŞ SINAVI
Ortaokul ve 10.Sınıf adayları için

9 Şubat 2020 Pazar
2019-2020 Akademik Yılında Okuduğu Sınıf Seviyesine göre sınav saatleri
4-5.sınıflar 13.30
6-7-9.sınıflar 9.30

Okul Öncesi, 1, 2, 3,4. sınıflar için kayıt süreci başlangıcı

10 Şubat 2020 Pazartesi

 

                                                                                                                                                         OKUL ÖNCESİ

 

2020-2021 eğitim öğretim yılında aşağıda belirtilen yaş gruplarında öğrenciler alınacaktır.

YAŞ GRUPLARI

3 YAŞ
4 YAŞ

5 YAŞ

* Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir.
Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır.

İLKOKUL

 • 1. sınıflara,  İlkokul 1. sınıflarımıza kontenjanlar dâhilinde sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir. Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından, geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır.
 • 2. ve 3. sınıflar için ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından, geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile yaş düzeyinden beklenen bilişsel ve gelişimsel özellikler açısından değerlendirilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır.
 • 4. Sınıflar için ön kayıt başvurularının ardından, aday öğrenciler bireysel randevu verilerek TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’na katılacaktır. TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için davet edilecektir. Görüşme ve gözlem sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı bilgisi velisine bildirilecek ve sonuca göre veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir.

ORTAOKUL

 • 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ön kayıt başvurularının ardından, aday öğrenciler TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’na katılacaktır. TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin velileri kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir. (İhtiyaç duyulması halinde TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için randevu verilip sınav, görüşme ve gözlem sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı bilgisi velisine bildirilecek ve veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir.)

LİSE

 • TED İzmir Koleji Anadolu Lisesi Hazırlık ve 9.sınıfa LGS ile öğrenci kabul edecektir. 10.sınıfa aday öğrenciler TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’na katılacaktır. TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin velileri kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir. (İhtiyaç duyulması halinde TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için randevu verilip sınav, görüşme ve gözlem sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı bilgisi velisine bildirilecek ve veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir.)

 KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN BELGELER

 • Kayıt formu (matbu, okul tarafından verilecek)
 • Öğrenci, anne ve babanın nüfus cüzdan fotokopileri
 • Öğrencinin 6 adet fotoğrafı
 • Velinin 2 adet fotoğrafı
 • Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi

TED OKULLARINDAN NAKİL GELECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK KURALLAR
Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup TED İzmir Koleji’ne geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde uygun kontenjan olması halinde herhangi bir sınava tabi tutulmadan kayıt edilir.

 

 

Atatürk

Ansolon