Fizik laboratuvarımızda madde ve özellikleri, kuvvet ve hareket, ısı ve sıcaklık, ve elektrostatik konulu deneyler gösteri sunumu şeklinde gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.
Gerekli olduğu noktalarda diğer fen laboratuvarlarından destek alınarak öğrenci deneyleri yapılabilmektedir. Fizik dersleri öğrencileri ezbere teşvik etmek yerine, deney ve gözlemlerle laboratuvar ortamında keyif alarak yapılır ve böylece yaparak, yaşayarak öğrenen, fen okuryazarı öğrenciler yetiştirilir.