Çocuklar Felsefe Yaparsa

Farklı ve özgün eğitim programlarımız ile düşünen, ifade eden, toleranslı, hoşgörülü bireyler olarak yetişmeleri için kapılar açıyor, o kapıdan cesaretle geçmelerine destek oluyoruz.

“Çocuklar İçin Felsefe (P4C)” programımız da en değer verdiğimiz ve çocuklarımıza ömür boyu katkı olacağına inandığımız programlarımızdan biri. Türkiye’de sınırlı sayıda okulda işlenen bu programın ilk uygulayıcı okulu olmakla gurur duyuyoruz.

Yaşamın ne anlama geldiği üzerine kafa yoran, gerçekleri gören, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, duygu ve düşüncelerini ifade eden çocuklarımız Çocuklar için Felsefe P4C programımız ile mutlu, özgün ve özgür bireyler olmak için ilk adımı okulumuzda atıyor.

Erken çocukluk döneminde sebep-sonuç ilişkisi kurma becerilerini geliştiren, kendileri için önemli olan kavramlar hakkında düşünmelerini sağlayarak yargıda bulunan, varsayımları sorgulayan ve doğasından gelen merak ve keşfetme becerilerini özgürce açığa çıkarma fırsatına sahip olan çocuklarımız, P4C Çocuklar İçin Felsefe ile akıl yürütmeyi, soruşturmayı takip etmeyi, bağlantı kurmayı, diğerlerinin düşüncesiyle ilgilenmeyi ve fikirlerini kişiselleştirmeden katılımcı olarak farklı fikirleri kabul etmeyi öğrenir. Okulöncesinden ortaokula kadar uyguladığımız çocuklar için felsefe ile özsaygısı, öz benliği, empati duygusu ve çok boyutlu düşünme becerisi gelişmiş çocuklarımızı mutlu bir geleceğe hazırlıyoruz.