TED İzmir Koleji matematik derslerinde öğrencilere matematik bilgisini derinleştirerek, analitik düşünme becerilerini geliştirmek ve pratik problemleri çözmek için gerekli olan temel becerileri kazandırmayı hedefler. Matematik her alanda yer alan evrensel bir dildir ve birçok meslek dalında gerekli becerileri sağlar. Ayrıca, matematik öğrenmek, eleştirel düşünme becerisini artırır ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.

Matematik dersinin temel amaç ve hedefleri doğrultusunda derslerimizi öğrencilerin matematiksel kavramları anlamalarını sağlayarak matematik dilini kullanabilme becerilerini geliştirmeyi, matematik becerilerini pratik uygulamalarla desteklemeyi, matematik ile ilgili bilgileri günlük yaşamdaki durum ve problemlerle ilişkilendirerek işleriz.

Bu çerçevede matematik dersinde etkileşimli öğrenme yöntemleri kullanılarak öğrencilerin ilgi ve motivasyonunu artırıp öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrenciyi merkeze alan bir yapıda derslerimizi işleriz ve bu yapıda elbette ki çağımızın gereği olan teknolojiden yararlanırız. Verilen kazanımları çeşitli model ve materyallerle destekleriz.

TED İzmir Koleji Matematik Bölümü;

  • Ulusal ve Uluslararası sınavlara öğrenci katılımını sağlar ve öğrencileri bu sınavlara hazırlar.
  • TUBİTAK’ın düzenlediği proje ve yarışmalara öğrencileriyle birlikte titizlikle hazırlanır.
  • Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü’nün faaliyetlerini yürüterek akıl yürütme ve strateji geliştirmeyi destekler. Bu kapsamda okul içi ya da dışında gerçekleştirilen yarışma ve turnuvalara öğrencileri hazırlar.
  • LGS hazırlık kapsamında 5. Sınıftan başlayarak derslerde yeni nesil soruların çözümüne yer vererek öğrencilerin yorumlama ve akıl yürütme becerilerini geliştirir. Böylece bütüncül bir bakış açısı ile öğrencilerin gelişimini destekler.