BECA DE EDUCACIÓN COMPLETA

Desde el año académico 2003-2004, la Asociación de Educación de Turquía ha comenzado a proporcionar a los estudiantes exitosos y financieramente desfavorecidos becas de educación completa – TEB. Los gastos de pensión de los estudiantes apoyados por la Beca de Educación Completa, las tasas de matrícula, las tarifas de servicio, los gastos de comida, los gastos de ropa, los gastos de papelería de libros y las asignaciones están cubiertos si se enseñan en nuestros internados. En la Beca de Educación Completa, que incluye la educación universitaria, los estudiantes continúan su educación hasta la universidad en las Escuelas TED.

a) Duyurular

TEB sınav tarihi, o yıla ait katılım koşulları ve kriterleri TED Genel Merkezi tarafından belirlenen illerdeki İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ve Türk Eğitim Derneği web sayfasından duyurulur.
Bursluluk sınavı başvuruları internet üzerinden online olarak alındığından, başvuru sırasında herhangi bir belge istenmemektedir. Adaylar online başvuruda belirtikleri her durumu mülakat aşamasında belgelemek zorundadır. Herhangi bir yanıltıcı-yanlış bilgiyle karşılaşılması durumunda aday değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Online başvuru öncesinde, “sınav kılavuzu” mutlaka dikkatlice okunmalıdır.

b) Başvuruların Alınması

TEB için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak kabul edilir. Bu süre içerisinde başvuran öğrencilerin, istenen bilgilerinin web üzerinden eksiksiz olarak girilmiş olması gereklidir. Aksi takdirde başvurular kabul edilmez. Tam Eğitim Bursu kriterlerine uygun olan öğrenciler sınava girmeye hak kazanır.
Başvurular TED tarafından açıklanan tarihteki mesai saati başlangıcı ile son tarihteki mesai saati bitimi arasında yapılır.

c) Başvuruların Değerlendirilmesi
TEB için yapılan başvuruların değerlendirilmesi başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren başlar ve değerlendirilmesi TED Genel Merkezi’nin ilgili birimince yapılır. Bu değerlendirme sonucunda sınava girebilecek öğrenciler internet üzerinden sınav giriş kartlarına ulaşırlar.

d) Yazılı Sınav
TED Okulları’na alınacak öğrencilerin ilk seçimi Tam Eğitim Bursu yazılı sınavı ile yapılır. Sınav merkezine farklı illerden gelecek öğrenciler ile bir velisinin yol masrafları TED tarafından karşılanır.

e) Mülakat ve İnceleme
Sınavı takiben bildirilen zamanda, yazılı sınavda başarılı olan, kontenjan dahilinde belirlenen sayıda öğrenci ve aileleri evlerinde ziyaret edilir. Bu ziyaretlerde, öğrencilere alan uzmanları tarafından standart psikolojik testler uygulanır, ailenin sınav başvurusunda verdiği bilgilere ilişkin belgeler incelenir.

f) Sonuçların Açıklanması ve Öğrencilerin Yerleştirilmesi
Tam Eğitim Bursu Sınavı’na giren tüm adayların sonuçları TED’in internet sitesinde yayınlanır. Mülakat ve inceleme aşamasında da olumlu görülen öğrencilerin sonuçları TED Genel Merkezi tarafından bildirilir. Söz konusu öğrenciler sonuçların açıklanmasını takiben TED tarafından belirlenen kayıt süresinde kontenjanlar dahilinde TED Okulları’na ve Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na kayıt için başvururlar.


BECA DE MÉRITO TOGS

Los estudiantes que tengan éxito en el Examen de Ingreso a las Escuelas TED y que estudiarán en los grados 5º, 6º, 7º y 8º en el Año Académico 2022-2023 recibirán becas a varias tarifas.


BECA DE MÉRITO LGS

Según los resultados de LGS 2022, TED Izmir College Anatolian High School Register Los estudiantes que lo tomen recibirán becas a varias tarifas de acuerdo con LGS Rankings.


BECA NACIONAL DE ATLETA

Los estudiantes que son atletas nacionales que estudian en nuestra escuela reciben un descuento del 20% de la matrícula.


TED Izmir College Beca para estudiantes víctimas del terremoto

Beca de Educación sobre Terremotos; Es la beca otorgada a los estudiantes que perdieron a sus padres (madre o padre) en el terremoto de Izmir del 30 de octubre de 2020 y cuya casa fue destruida, por lo tanto, no pueden continuar su educación debido a dificultades financieras, dentro de la cuota de acuerdo con su nivel de grado con la evaluación de la gestión en las solicitudes que se realizarán con la confirmación por escrito de las autoridades pertinentes.

  • Los documentos requeridos para la Beca de Educación sobre terremotos se indican a continuación;
  • Documentos que muestran la muerte de aquellos que perdieron la vida,
  • Documentos que muestren la situación financiera de la familia (Nómina, fotocopia de la declaración de la renta de los trabajadores por cuenta propia, extracto bancario o libreta que muestre el salario mensual de los pensionistas, para aquellos que no tienen ingresos, de la Administración de la Seguridad Social en nombre de la madre y el padre Register documento que no lo es),
  • Informes de evaluación de daños que se recibirán de las Direcciones de Asuntos de Desastres del Ministerio de Obras Públicas y Asentamientos de aquellos cuyas casas fueron destruidas,
  • Documento de identidad y documentos de residencia que deben obtenerse del mukhtar