COLEGIO TED IZMIR

               2020-2021

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÇALIŞAN EL KİTABI

 

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

 

 

 

Sayın TED İzmir Koleji Öğretmenleri,

 

TED Ailesine hoş geldiniz der, size kurumumuzun bir üyesi olarak başarılar dileriz. Başarılarımızda önemli rol oynayan sağlam altyapımızın, vizyonumuzun ve özveri ile çalışan profesyonel eğitim kadromuzun bizi daha da ileriye taşıyacağına inanmaktayız. Kurumumuzun stratejisi ve insan kaynakları politikası “Önce İnsan” ilkesini odak noktası olarak benimseyen bir felsefe üzerine kurulmuş olup, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemimiz çalışanlarımızın gelişmelerine, başarılı olmalarına, yaratıcılıklarını ve motivasyonlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda; yönetimimizin desteği ile İnsan Kaynakları süreçlerimizde, tüm çalışanlarımızın katılımını ve paylaşımını temel alan, ekip çalışmasının etkin bir şekilde uygulanabildiği, farklı fikirleri teşvik eden, çalışanların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve karar alma süreçlerinde yer alabilecekleri bir çalışma tarzı benimsenmektedir.

 

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında kurumumuzda uygulanacak kurallar, zaman çizelgesi, kullanılacak formlar ve sizlerden beklentilerimizin özetini içeren bilgileri bu kitapçıkta bulabilirsiniz.

 

Öğretmen El Kitabı’nın sizler için faydalı olması temennisi ile sağlıklı, mutlu ve başarılı bir öğretim yılı geçirmenizi dileriz.

TED İzmir Koleji Yönetimi

 

İÇİNDEKİLER

 

 1. GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………………………………………………… 4

1.1 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ…………………………………………………………………………………………. 4

1.2. TED İZMİR KOLEJİ………………………………………………………………………………………………… 5

1.3. CCN HOLDİNG……………………………………………………………………………………………………… 6

1.4. CCN EĞİTİM…………………………………………………………………………………………………………. 6

 1. ÖĞRETMEN SORUMLULUKLARI…………………………………………………………………………………….. 7
 2. ÇALIŞMA KURALLARI……………………………………………………………………………………………………. 8

3.1. Gizlilik …………………………………………………………………………………………………………………. 8

3.2. Akraba Bildirimlesi …………………………………………………………………………………………………. 8

3.3 Kişisel Bilgi ve Değişikliklerin Bildirilmesi…………………………………………………………………….. 8

3.4. Diğer İşin Bildirilmesi………………………………………………………………………………………………. 8

3.5. Devamlılık…………………………………………………………………………………………………………….. 8

4.ÇALIŞMA SAATLERİ VE İZİN KULLANIMI………………………………………………………………………….. 8

4.1. Öğretmen İzin Kullanımı………………………………………………………………………………………….. 8

4.2. Öğrenci İzin Kullanımı…………………………………………………………………………………………….. 9

 1. FOTOKOPİ ÇEKİMLERİ………………………………………………………………………………………………….. 9
 2. KURUM İÇİ İLETİŞİM……………………………………………………………………………………………………… 9
 3. SINAV UYGULAMALARI…………………………………………………………………………………………………. 9
 4. ÖDEV POLİTİKASI……………………………………………………………………………………………………….. 11
 5. YAZIŞMA KURALLARI………………………………………………………………………………………………….. 11
 6. İL İÇİ/DIŞI VE YURTDIŞI ÇALIŞMA ZİYARETLERİ (EĞİTİM, GEZİ, VB.)……………………………. 11
 7. MALZEME TALEPLERİ………………………………………………………………………………………………… 11
 8. KIYAFET YÖNETMELİĞİ……………………………………………………………………………………………… 11

12.1. Bayan Öğretmenlerimizin Uyması Gereken Hususlar……………………………………………….. 11

12.1. Erkek Öğretmenlerimizin Uyması Gereken Hususlar………………………………………………… 11

 

1.GENEL BİLGİLER

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Türk Eğitim Derneği – 90 Yıllık Çınar ve 38 Meşale

Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği, bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edinmiştir. İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan Derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Como se establece en el artículo 2 del Estatuto de la Asociación, "El Presidente de la República es el protector supremo de la Asociación turca de educación". Nuestra asociación ha estado operando en el campo de la educación desde el día en que se fundó, principalmente como una organización no gubernamental bien establecida, y al mismo tiempo apoya la educación de niños turcos morales, comprensivos y trabajadores que no tienen suficientes medios financieros y proporciona contribuciones materiales y científicas a la vida educativa turca.

Visión

Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.

Misión

 • Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
 • Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek.
 • Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
 • Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak.
 • Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek.
 • Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.

Eğitim Anlayışı

 • Atatürk İlke ve Devrimlerinin amaçları doğrultusunda,
 • Ulusal ve evrensel kültürü sentezlemiş,
 • Bilgiyi üretime dönüştürebilen,
 • Kendi bireysel öğrenme farklılıklarının bilincinde ve yaşam boyu öğrenebilen,
 • En az iki yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanabilen,
 • Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
 • Demokrat, empati kuran ve farklılıklara saygılı,
 • Yüksek ahlaklı,
 • Mutlu,
 • Dünya vatandaşı bireyler yetiştirmektir.

 

COLEGIO TED IZMIR

Ülkemizin en köklü sivil inisiyatifi olarak 1928 yılından beri faaliyet gösteren Türk Eğitim Derneği’nin ülkemizde oluşturduğu eğitim zincirinin halkalarından biri olan TED İzmir Koleji, TED Genel Merkezi ve MN Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş. işbirliği ile 2014-2015 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir. İlk yılında okul öncesi, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar, ortaokulda ise 5 ve 6. sınıflar düzeyinde öğrenci alan okulumuz, kademeli olarak diğer sınıflarını da açarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıflarıyla beraber lisesini faaliyete geçirmiştir. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Anaokulu 3 yaş grubundan 12.sınıf seviyesine kadar eğitim öğretim hizmeti vermektedir.

 

TED İzmir Koleji, Türk Eğitim Derneği’nin misyon ve vizyonuna sadık kalarak öğrencilerini 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan profiline uygun yetiştirmeyi hedefler. Bu bağlamda öğrencilerini; sorgulayan, araştıran, yaratıcı, ulusal ve uluslararası platformlarda ifade gücü yüksek, özgüven sahibi bireyler olarak topluma kazandırmayı ilke edinmiştir.

Bu anlayışla yola çıkan TED İzmir Koleji, öğrencilerini, Atatürk İlke ve Devrimlerinin doğrultusunda,

 • Yüksek ahlaklı, çağdaş ve etik değerlere sahip
 • Ulusal ve evrensel kültürü sentezlemiş,
 • Bilgiyi üretime dönüştürebilen,
 • Kendi bireysel öğrenme farklılıklarının bilincinde ve yaşam boyu öğrenebilen,
 • Anadilinde ve dünya dillerinden en az ikisinde kendini rahatça ifade edebilen
 • Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
 • Demokrat, empati kuran ve farklılıklara saygılı,
 • Bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında da donanımlı,
 • Mutlu,
 • Dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCN HOLDİNG

Visión

Geleceğin sağlık, eğitim ve hizmet ortamlarını dünya standartlarında yaratan ve yaşatan, toplumsal sorumluluk bilinci ile ilklere imza atan öncü kuruluş.

Misión

Türkiye’de ve Dünya boyutunda,  küresel bir vizyonla faaliyet gösteren;

İtibarı yüksek,

Köklü geçmişine yakışır şekilde, genç enerjinin ve yaratıcılığın gücüyle,

Yenilikçi işler geliştirmeyi amaç edinerek,

Çalışanlarıyla aile bütünlüğü ruhuyla,

Yeni teknolojilerin kullanımında, inovatif işletmecilikte, verimlilik ve bilginin birikiminde fark ve değer yaratan;

İnsana, topluma ve çevreye saygılı projelere odaklanan,

Bilimin ve küresel yönetim gerçekliklerinin sağladığı bilgileri kullanarak faaliyet alanlarında kalıcı üstünlük sağlayan,

Hızlı ve sonuç odaklı kaliteli işler üreten bir ŞİRKET olmaktır.

 

CCN EĞİTİM

CCN Eğitim Grubu, CCN Yatırım Holding bünyesinde 2013 yılından itibaren eğitim sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Güçlü akademik kadrosu ile profesyonel yöneticileri bünyesinde bir araya getiren CCN Eğitim Grubu, eğitim sektöründe yenilikçi, ileri görüşlü, öğrenci merkezli ve evrensel bakış açısına sahip bir anlayış benimsemiştir. Bu anlayış ile  Türkiye’nin en seçkin kuruluşlarından olan Türk Eğitim Derneği ile yaptığı işbirliği neticesinde 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından başlamak üzere TED İzmir Koleji’ni ve 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılından başlamak üzere de TED Kocaeli Koleji’ni Türk Eğitim Derneği çatısı altında başarıyla işletmektedir.

CCN Eğitim Grubu, yenilikçi ve kaliteli eğitimi hedeflemekte, uzman, deneyimli ve alanında profesyonel kadrosu ile velilere ve öğrencilere mükemmel eğitimi mümkün ve ulaşılabilir kılmaktadır. Aynı zamanda birçok özel eğitim kurumundan farklı olarak CCN Eğitim Grubu, kaliteli eğitimin her öğrencinin hakkı olduğunu savunmakta ve bu doğrultuda velilere çeşitli indirim ve burs seçenekleri sunmaktadır.

2016 yılı itibariyle 2186 öğrenci kapasiteli eğitim öğretim kurumlarını işleten ve sunduğu üstün eğitim standartlarını yaygınlaştırarak her geçen gün daha da büyüyen CCN Eğitim Grubu’nun hedefi; akademik, kültürel ve sosyal alanlarda ülke çapında ve uluslararası düzeyde saygın bir eğitim grubu olmaktır.

 

 

 

 1. ÖĞRETMEN SORUMLULUKLARI:

TED İzmir Koleji öğretmenleri, kendilerine verilen görevleri Türk Milli Eğitimin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak kanun ve yönetmelik esaslarına göre yerine getirirler.

TED İzmir Koleji öğretmenleri, kendilerine verilen görev ve sorumlulukları okul yönetiminin düzenleyeceği esaslar çerçevesinde, topluma yararlı bireyler yetiştirmek amacı güderek yürütürler.

Belirtilen hususlar dışında öğretmenlerimizden beklentilerimiz aşağıda belirtilmektedir:

 1. Kendilerine verilen dersleri okutur, branşıyla ilgili araştırmalar yapar, yararlı araştırmaları sınıflarında uygular,
 2. Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve zihinsel çalışmalarını birleştirip geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlar,
 3. Ders planlamalarında öğrencilere, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsetmek üzere çalışmalara yer verir,
 4. Öğrencileri gözlemler, herhangi bir sorun tespit ettiğinde, ilgili Müdür Yardımcısı ve PDR uzmanına bilgi verir,
 5. Yıllık plana bağlı olarak ders girdikleri sınıflarda her dersin başında yoklama alır, sınıf defterinin konu kısmını doldurarak imzalar,
 6. Okul Yönetimi’nin görevlendireceği ek çalışmalarda, toplantılarda, sınav gözetmenliği ve nöbet görevini gerektiği şekilde yerine getirir,
 7. Okul bahçesinde gerçekleşen törenlerde sorumlusu olduğu sınıfın başına geçer, öğrencilerin sıraya girmelerine yardımcı olur,
 8. Müdür Yardımcıları tarafından yapılan ders doldurma görevini yerine getirir, sınıf defterini ‘Ders tarafımdan doldurulmuştur’ ifadesini yazarak imzalar, (Ders işlediyse konu ismini de ekler)
 9. Velilerle görüşmelerini Okul Yönetimi’nin bilgisi dâhilinde haftalık veli görüşme saatlerinde yapar. Veliden gelen maili ilgili Müdür Yardımcısı’na yönlendirir, veliye yazdığı maillerde ilgili Müdür Yardımcısı’nı bilgiye (cc) ekler. Veli görüşmeleri, öğrencinin akademik, sosyal ve bilişsel gelişimi kapsamında yürütülür. Görüşmeler sırasında öğretmenler diğer öğrenciler, öğretmenler, yönetim ve okul iç işleyişi ile ilgili fikir beyan etmezler, bilgi paylaşımında bulunmazlar. Söz konusu görüşmelerde kurumu olumsuz eleştiren cümlelerden kaçınılması veli ile herhangi bir polemiğe girilmemesi, emin olunmayan konularda bilgi verilmemesi, görüşme öğretmen tarafından başlatıldıysa, konuşulacak konu hakkında önceden detaylı bilgiye sahip olunması ve görüşmenin ardından ilgili Müdür Yardımcılarına bilgilendirme yapılması, hususlarına önemle dikkat edilmesi gerekmektedir.
 10. Öğretmen iletişim bilgilerinin (ev, cep telefonu vb.) veli ve diğer kişilerle paylaşılmaması, herhangi bir sosyal ağ üzerinden, veli ve öğrenciyle; takip, arkadaşlık vb. statülerde bağlantı kurulmaması gerekmektedir.
 11. Öğretmen, Veli ya da velilerin bulunduğu whatsapp gruplarında yer almamalı, özel telefonuyla velilerle görüşmemelidir. Kurumumuz tarafından da öğretmenlerin özel iletişim bilgileriyle ilgili bir paylaşım yapılmamaktadır.
 12. Öğretmen, kendi özel sosyal medya hesabından öğrencilerin yer aldığı fotoğrafları hiçbir şekilde paylaşmamalıdır.
 13. Öğretmenler kendi öğrencilerine özel ders veremez ve başka bir kurumda görev alamazlar.
 14. ÇALIŞMA KURALLARI

3.1 Gizlilik

Okula ait evrak, bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslara verilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesi gereklidir.

3.2 Kişisel Bilgi ve Değişikliklerin Bildirilmesi

Çalışanların varsa kişisel bilgilerindeki değişiklikleri (adres, evlilik, çocuk gibi) en kısa zamanda İnsan Kaynaklarına bildirmeleri gerekir.

3.3. Devamlılık

Tüm çalışanların zamanında işe gelmeleri, herhangi bir sebeple işe gelemeyecek olanların, en geç aynı günün sabahında Bölüm Başkanları ve ilgili Öğrenci İşleri’ne bildirmeleri beklenir.

 1. ÇALIŞMA SAATLERİ VE İZİN KULLANIMI

4.1. Öğretmen İzin Kullanımı

 1. Öğretmenlerin günlük çalışma saatleri hafta içi her gün saat 08.30-17.30 arasıdır.
 2. Öğretmenler Cumartesi günleri, her türlü etkinlik ve kursta varsa görevini yerine getirir.
 3. TED İzmir Koleji okullarında izin verme yetkisi Okul Müdürlerine aittir. Sözlü olarak haber vermek izin almak anlamına gelmemektedir. Mazeretiniz Okul Müdürü tarafından uygun görüldüğü takdirde izniniz geçerli sayılacaktır. Zümre Başkanları’nın izin verme yetkisi yoktur. İzin sürecinde öğretmen ilk olarak bölüm Zümre Başkanı’nı bilgilendirir. Bölüm/Zümre Başkanı’nın uygun görmesi halinde öğretmen ilgili Müdür Yardımcısı’nı bilgilendirir. Müdür Yardımcısı’nın uygun görmesi halinde öğretmen iznini form doldurarak Okul Müdürü’nden alır. Bölüm Başkanı ve Müdür Yardımcısı’nın vermiş olduğu onay izin anlamına gelmemektedir. WhatsApp, e-mail, SMS ile izin alınmamaktadır.
 4. Öğretmen saatlik izin kullandığında giremediği dersin telafisini bir haftalık süreç dâhilinde yapmalıdır. Öğretmenlerin eğitim öğretim yılı boyunca 10 gün mazeret izin hakları bulunmaktadır. Saatlik izinler toplanarak 7,5 saat üzerinden tam güne tamamlanır. 10 gün mazeret iznini kullanmış olup, tam gün izin kullanan öğretmenlerin gelmedikleri günler için ücretsiz izin formu doldurulur ve bu süre kadar ücretleri maaşlarından kesilir.
 5. Öğretmenlerin nöbetçi oldukları takdirde okula en geç 8.15; nöbetçi değillerse en geç 8.30’da giriş yapması gerekmektedir. Müdür Yardımcıları geç kalan öğretmenlerle ilgili bilgiyi nöbet defterine işler. Üç kez geç kalan öğretmen uyarı alır.
 6. Öğretmenlerin nöbet görevi 8.30’da başlar 16.30’de biter. Nöbetçi öğretmen en geç 8.30’da nöbetçi olduğu kattan sorumlu Müdür Yardımcısı’nın odasında nöbet defterini imzalar. Gün sonunda defteri eksiksiz doldurur ve imzalar. Nöbet sırasında cep telefonu kullanamaz, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek adına sıcak içecekle dolaşamaz. Öğretmenlerimizden nöbet görevlerini en hassas şekilde yerine getirmeleri beklenmektedir. Nöbet görevi boyunca, dersi olmadığı saatlerde Müdür Yardımcısı odasında bulunur.

4.2. Öğrenci İzin Kullanımı

 1. Öğretmenler, mücbir durumlar dışında hiçbir şekilde ders esnasında öğrencileri dersten dışarı çıkaramaz.
 2. Öğrenci revir vb. gibi mücbir sebepler içerisinde dersten çıkması durumunda ilgili Müdür Yardımcısı odasına gider ve izin kâğıdını alır.
 3. Okuldan erken ayrılmak isteyen öğrenci sadece ilgili Müdür Yardımcısı’nın onayı ile okuldan çıkış yapabilir. Öğrenci, velisi dışında başka biri tarafından okuldan alınacak ise okul yönetimi veli tarafından 1 gün öncesinden yazılı olarak bilgilendirilmelidir.
 4. FOTOKOPİ ÇEKİMLERİ
 • Öğretmenler sisteme kendilerine Bilgi İşlem Birimi tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile girer.
 • Kullanıcı adı; TC Kimlik Numarası olup, şifre yönlendireler kullanılarak sistem üzerinden öğretmen tarafından oluşturulur.
 • Fotokopi çektirmek istedikleri materyalleri, sisteme “word” veya “pdf” formatında yüklerler. Bu işlem, materyalin teslim almak istedikleri tarihten en az üç gün önce ilgili Bölüm Başkanı’na sistem üzerinden e-mail olarak “onay hatırlatması” olarak iletilir. Zümre Başkanı materyalleri bir iş günü içerisinde inceler ve onaylar. Onaylanan materyaller fotokopi memuruna yine sistem üzerinden iletilir. Çekim gerçekleştirilir.
 • Sınav evrakları sınav tarihinden en az bir hafta önce fotokopi sorumlusuna Zümre Başkanları tarafından aynı yöntemle Müdür Yardımcısının onayından sonra fotokopi memuruna iletilir.

 

Sınav evrakları sınav tarihinden en az bir hafta önce fotokopi sorumlusuna Zümre Başkanları tarafından iletilir.

 1. KURUM İÇİ İLETİŞİM

Kurumumuzda tüm duyurular e-posta aracılığı ile yapılır. Öğretmenlerimizin tedizmir uzantılı e-posta adreslerini aktif olarak kullanmaları ve düzenli kontrol etmeleri beklenmektedir.

 1. SINAV UYGULAMALARI

Bir dönemde bir dersten yapılacak yazılı sınav sayısı, ders yılı başında yönetmelik uyarınca zümre öğretmenleri tarafından tespit edilir.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan veya proje ve performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin sınava katılamama, proje ve performans görevini zamanında teslim edememe gerekçesini en geç “beş iş günü” içinde ilgili Müdür Yardımcısı’na yazılı olarak bildirir.

Özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden veliye ve öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Öğrenciler, proje ve performans görevlerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

Sınav uygulamalarında uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Sınav gözetmenliği görevi bulunan öğretmen sınav zarfını ilgili Zümre Öğretmen’inden sınav başlama saatinden 5 dakika önce teslim alır.
 2. Ders zilinden önce sınıfta olunur ve sınav kurallarına uygun ortam sağlanır.
 3. Sınav kâğıtlarının A, B şeklinde iki grubu şeklinde hazırlanması durumunda, sınav kâğıtlarının dağıtımında buna dikkat eder.
 4. Sınavın ilk 5 dakikasında öğrencilerin soruları, sınıfın dikkatinin dağılmasına fırsat vermeden, öğrencilerin yanlarına gidilerek cevaplanır, bunun dışında sınav süresince hiçbir şekilde sorulara cevap verilmez.
 5. Bir ders saati sürecek şekilde planlanan sınavlar, ders zili çaldığında başlar ve teneffüs zili çaldığında tamamlanır.
 6. Sınav gözetmenliği görevi, başka bir özel işin araya girmesine izin vermeden, dikkatli bir şekilde yapılır.
 7. Öğrencilerle bireysel ve yüksek sesle konuşmalar/uyarılar yapılmaz.
 8. Sınav gözetmenliği yapan öğretmenler sınav anında oturmaz, cep telefonu ve/veya bilgisayarıyla herhangi bir iş yapamaz.
 9. Sınav bitmeden hiçbir öğrencinin sınıf dışına çıkmasına izin verilmez.
 10. Sınavlarını tamamlayan öğrencilere sessiz bir şekilde başka bir dersle ilgilenmelerine/kitap okumalarına izin verilebilir.
 11. Optik formların kullanıldığı sınavlarda, optik formları öğrencilerin tüm gerekli kodlamaları yapıp yapmadıklarının kontrol ederek teslim alır.
 12. Öğrencilerin sınıftan çıkmalarına izin verilmesinden önce, sınav kâğıtları/optik formlar sayılır.
 13. Gözetmen olarak görev yapılan sınavların sonunda, sınav kâğıtları ve optik kâğıtlar sayılarak ilgili Zümre Öğretmen’ine imza karşılığı teslim edilir.
 14. Sınav sırasında kopya çekildiğinin tespit edilmesi durumunda; öğrencinin sınav kâğıdı alınır, öğrencinin sınav sonuna kadar sınıfta oturması sağlanır ve sınav bitiminde gerekli tutanak düzenlenerek sınav kâğıdı ve kanıt (lar)la birlikte müdür yardımcısına teslim edilir.

Öğretmenler; sınavların yapıldığı, proje ve performans görevlerinin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç on gün içinde sonuçları öğrencilere bildirirler. Varsa yapılan ortak hataları sınıfta açıklarlar. Sınav kağıtları incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır, sonrasında geri alınarak saklanır.

Okulumuzda uygulanacak olan tüm sınavlar sınav takvimiyle en geç Eylül ayının sonunda tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere duyurulur. Sınavlar sınav takvimine göre uygulanır. Öğretmenler görevli oldukları sınav görevlerini yerine getirmek zorundadır.

 1. ÖDEV POLİTİKASI

Ödevler Zümre Başkanları’nın koordinasyonu altında dersin gereksinimleri dâhilinde belirlenecek ve planlanacaktır. Verilen tüm ödevler öğretmenler tarafından günü gününe kontrol edilecektir. Ödev kontrol raporları Zümre Başkanları ile paylaşılacak ve Müdür Yardımcıları bilgilendirilecektir. Ödev yapmama alışkanlığı geliştiren öğrenciler ile ilgili yaptırımlar okul kuralları dâhilinde yürütülecektir.

9. İL İÇİ/DIŞI VE YURTDIŞI ÇALIŞMA ZİYARETLERİ (EĞİTİM, GEZİ, VB.)

Okulumuz tarafından il içi/dışı ve yurt dışında hizmet içi eğitim, gezi, sunum vb. çalışmalar için öğretmenlerimizin görevlendirmeleri Okul Yönetimi tarafından yapılarak, resmi yazı ve imza sirküsüyle ilgili öğretmenlerimize tebliğ edilmektedir. Görevlendirmeler okul yönetimince yapılabildiği gibi, öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda okul yönetimince uygun görüldüğü takdirde ve/veya isme özel gelen üst kurum (MEB, MEM, TED Genel Merkezi) yazılarına istinaden de yapılabilir.

 

Tüm okul dışı eğitim, gezi, vb. faaliyetler resmi yazı ile İlçe Milli Eğitime bildirilir. Onayları alındıktan sonra gerçekleştirilir. Özellikle şehir dışı ve il dışı gezilerde gerekli belgelerin gezinin gerçekleşme tarihine göre en geç 15 gün önce öğrenci işleri sorumlusuna teslim edilmiş olması gerekir.

 

Herhangi bir çalışma için görevlendirilen öğretmenlerimizin, yol, konaklama ve çalışma süresince yapacakları yemek harcamaları kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Gerekli hallerde, faaliyetin özelliklerine göre belirlenen miktarda harcırah ödemesi yapılır. Tüm yapılan harcamaların belgelendirilmesi (Fatura, fiş vb.) gerekmektedir. (Ek-Seyahat Prosedürü)

 

 1. MALZEME TALEBİ

Eğitim-öğretimle ilgili olarak malzeme (tahta kalemi, kâğıt, kalem, vb.) ihtiyaçları, en az bir (1) hafta öncesinden “Malzeme Talep Formu” doldurulup ilgili Müdür Yardımcısı ve Okul Müdürü onayıyla karşılanır. (Ek-Talep Prosedürü)

 

 1. KIYAFET YÖNETMELİĞİ

Kurumumuz çalışanları “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (64’üncü madde) hükümlerine göre Kurum kültürüne ve okul ortamına uygun kıyafetle görevine gelmekle yükümlüdür.

 

 1. DESTEK BİRİMLER

KURUMSAL İLETİŞİM

Kurumsal İletişim Birimi, TED İzmir Koleji’nin kimliğinin; Kurumun çalışanları, hedef grupları ve kamuoyunda algılanması, tanınması, korunması ve geliştirilmesi yönünde Kurumumuzun kalite politikası ve stra­tejik hedefleri doğrultusunda basın, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yürütmektedir.

Basınla ilgili çalışmalar; Kurumumuzda gerçekleştirilen faaliyetler ve öğrencilerimizin çeşitli alanlarda elde ettikleri başa­rılar, hazırlanan basın bültenleri yoluyla basına ve kamuoyuna duyurulmakta, medyanın okulumuzla ilgili gelişmeleri ya­kından takip etmesi sağlanmaktadır. Yazılı ve görsel basında çıkan eğitim ve Kurum haberlerinin de takibi yapılmaktadır.

Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri; TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında organize edilen kültür, sanat, spor vb. içerikli se­miner, sergi, toplantı, tören, fuar, konser vb. etkinliklerin gerçekleşmesinde diğer birimlerle koordineli olarak çalışılarak, bu organizasyonların gerçekleşmesi sürecinde gerekli halkla ilişkiler duyuru ve tanıtım faaliyetleri yerine getirilmektedir.

Okulumuzun resmi internet sitesinin (www.tedizmir.k12.tr) hazırlanması ve güncellenmesi, sosyal medya hesaplarının yö­netimi, eğitsel ve tanıtım amaçlı grafik, fotoğraf, sunum, kısa film vb. görsel-işitsel materyal hazırlanması gibi çalışmalar birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

İNSAN KAYNAKLARI, KALİTE VE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kapsamında Kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda işe alma/işten ayrılma, atama/ görevlendirme, ücret yönetimi, izin, yasal bildirimler, mevzuat takibi, iş güvenliği ve tüm özlük/tahakkuk işlemlerinin yürütül­mesi amacıyla kurulmuş İnsan Kaynakları Birimi, çağdaş uygulamalar paralelinde insan kaynakları uygulamalarının sü­rekli iyileştirilmesi, geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 

Okulumuz, Aralık 2020 itibariyle ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 9001 belgelerini almıştır. Yılda 2 kere kurum içi, yılda 1 kere de kurum dışından SİSBEL firması tarafından denetlenen Kurumumuzda Kalite sorumlulukları gereği düzenlenen belgeler ve yayınlanan bilgiler mevzuat kapsamında yapılan değişiklikler çerçevesinde revize edilmektedir.

 

Ayrıca, Kurumun Yazı İşleri Birimimiz koordinasyonunda sürdürülmekte olup, Milli Eğitim ile yapılan tüm resmi yazışmalar Okul Müdürlüğünün onayı ile öğrenci işleri bünyesinde oluşturulan yazı işleri birimi tarafından yürütülmektedir.

 

SATINALMA VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Satın alma Müdürlüğü, Kurumun faaliyetlerini sürdürmesi için yurt içi ve yurt dışından temin edilecek mal ve hizmetlerin satın alınması veya kiralanması işlemlerini yürütmektedir.

 

Ayrıca, ihtiyaç duyulan tüm şehir içi, şehir dışı ulaşım ve konaklama organizasyonları, Satın alma Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

 

Aynı zamanda idari ve sosyal hizmetler kapsamında Kurum içi veya dışında yapılan açılış, kokteyl vb. etkinliklerin düzenlenmesi hizmetlerini organize eder ve santral hizmetleri de bu Müdürlük tarafından yürütülmektedir.

 

Taşeron firmalar aracılığı ile sağlanan yemek, temizlik, çevre bakım ve peyzaj, fotokopi ve ambulans hizmetleri ile ilgili her tür faaliyet ve işlemler SİSİM denetiminde ve koordinasyonunda yürütülmektedir.

 

Kurumun teknik ve fiziki yapısının sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan teknik hizmeti vermek, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla hizmet veren Müdürlüğümüz, Kurumun teknik altyapısının işler durumda kalması için gerekli olan işletme faaliyetlerini ve Kurumdaki bakım, onarım, imalat işlerini organize eder ve yürütür. Su, elektrik, ısıtma sistemi ve güvenlik otomasyonu (yangın, gaz ihbar sistemi) ile ilgili işlerin yü­rütülmesini sağlar. Bu Müdürlüğümüzün bünyesinde elektronik, elektrik, mekanik tesisat, ahşap işleri, metal işleri, boya işleri ekipleri bulunmaktadır.

 

Oldukça geniş bir yelpazede faaliyet göstermekte olan Satınalma ve İdari İşler Müdürlüğü; Kurum kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, Kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda, ihtiyaç ve beklentileri karşıla­maktadır.

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ

Bilgi Teknolojileri; bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek Kurumda uygulanabilecek olan­ları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, Kurumda yürütülen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılımın alt yapılarını oluşturmak, Hi-Tech öğrenme ortamlarını geliştirmek ve bunların sürekliliğini sağlamak amacı ile faa­liyetlerini sürdürmektedir.

 

Öğrencilerimiz, web erişimi ve çalışma ortamı sağlanması amacıyla kurulan İlkokul, Ortaokul ve Lise Kısmı bilgisa­yar laboratuvarlarından ve kütüphane bilgisayarlarından yararlanmaktadırlar. Okulumuzdaki tüm öğrenci ve personel kayıt­ları, öğrenci bilgileri, soru bankası, rehberlik bilgileri vb. sistem yazılımları ve “Öğrenci Çalışma Dosyaları” gibi web tabanlı yazılımlar, Teknoloji ve Bilişim Sistemleri Birimimiz tarafından geliştirilerek, bu yazılımların devamlılığı ve güncelliği sağlanmaktadır.

 

K12net Öğrenci Bilgi Sistemi (tedizmir.k12net.com) üzerinden sınav değerlendirmesi ve sonuçları görüntüleme, ders programı, sınav takvimi, haftasonu çalışma yaprakları, proje/performans görevleri, ders anlatım videoları, devamsızlık bilgileri, sağlık formu güncellemeleri, kayıt yenileme işlemleri, yemek hareketleri takibi gibi öğrenciye ve öğretmene özel bilgilere erişilebilmektedir. Ayrıca portal.tedizmir.k12.tr adresi üzerinden de okul içinde fotokopi taleplerinde bulunulmaktadır.

 

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda optimal bir bütçeyle işletim ve yönetimin gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla kurulan Mali İşler Müdürlüğü; muhasebe sistemleri, mali analiz, bütçe, finansman, stok, raporlama işlemlerinin yürütülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması ile görevlidir.

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

Genel evrak ve Kurum Arşivi ile ilgili tüm işlemler Öğrenci İşleri tarafından sağlanmaktadır. Milli Eğitim ile yapılan tüm resmi yazışmalar Okul Müdürlüğünün onayı ile bu birim tarafından yürütülmektedir.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörlüğümüz (PDRK), Okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dö­nemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulun­mayı amaçlamaktadır.

 

Çağdaş rehberlik modellerinden yararlanan uzmanlarımız, Okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını planlamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde ve gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği ilkeleri doğrultusunda en iyi hizmet kalitesine ulaşmayı hedeflemektedir.

 

Oryantasyon çalışmaları, öğrenci tanıma çalışmaları, mesleki rehberlik çalışmaları, psikolojik danışma ve koruyucu bilgi­lendirme çalışmaları gibi alanlarda hizmet veren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörlüğümüz, bunların yanı sıra öğrencilerimizin üniversite ve yüksek öğrenim programları hazırlık sürecinde ve tercih aşamasında isabetli, sağlıklı kararlar vermeleri için de profesyonel hizmet sunmaktadır.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan sağlık durumlarını en iyi seviyeye çıkarmak TED İzmir Koleji’nin vazgeçilemez hedeflerinden biridir. Kampusumuzda bulunan 2 ünite­de bir uzman doktor ve bir hemşire tarafından yürütülen sağlık hizmetlerimizin amacı öğrencilerimizin kendini sağlıklı, mutlu ve güvende hissettiği bir eğitim ortamının sürekliliğini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda hizmet veren

 

Sağlık Ofisimizce Okullarımızda;

Koruyucu sağlık hizmetleri,

Geliştirici sağlık hizmetleri,

Tedavi edici sağlık hizmetleri,

Acil sağlık hizmetleri,

Rehabilite edici sağlık hizmetleri,

Çevre Sağlığı ve Sanitasyon hizmetleri verilmektedir.

 

Tam zamanlı olarak görev yapan Hemşiremiz, okulumuzda eğitim öğretimin verildiği zaman dilimlerinin dışında sürdürülen sosyal ve kültürel etkinlikler sırasında da hizmet vermektedir. Okul sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleş­tirmek ve geliştirmek üzere çalışmalar yürüten Kurumumuzda sağlık Ofisimiz 08.15-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca hafta sonları da ihtiyaç ve etkinlik programları dahilinde hemşire desteği ile kesintisiz sağlık hizmeti gerçekleştirilmektedir.

 

GÜVENLİK HİZMETİ

 

TED İzmir Koleji Kampusu içerisinde huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamının tesis edilerek öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, velilerimizin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen güvenlik hizmetleri kapsamında okulla­rımız ve çevresi 3 ayrı noktada görev yapan 1 Güvenlik Amiri ve 8 Kişi Güvenlik Personelinden oluşan toplam 9 Kişilik Özel Güvenlik Ekibi tarafından 24 saat kesintisiz kontrol altında bulundu­rulmaktadır. Bunun yanı sıra yine okul binalarımız ve çevresi farklı noktalarda konuşlanmış 104 adet kamera ile gece gündüz izlenmektedir.

 

Yürütülmekte olan KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve Covid-19 Pandemi Süreci çalışmaları nedeniyle Kampusa  şahsi araç girişi yapılmamaktadır. Güvenlik geçiş noktalarında düzenli ateş ölçümü alınmakta ve kayıtları tutulmakta olup, ateş ölçümü sırasında 38 derece ve üzeri ateş ölçümü alınan kişilerin kampusa girişine izin verilmemektedir. Kampusa girişlerde ziyaretçilerden  kimliklerini bırakmaları KVKK kapsamında istenmemekte, sadece isim soyadı bilgileri istenerek, kimi ziyarete geldikleri öğrenilerek “Ziyaretçi Kartı” verilmektedir.

Öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförleri ve sorumluları Kampus içinde ve dışında kurallara uymaları ve dikkatli olmaları ko­nusunda sürekli uyarılmaktadırlar. Covid-19 Pandemi Sürecinde getirilen tüm yasal düzenlemelere uyup uymadıkları İdari ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkililerince denetlenmekte ve gerekli tüm düzeltici önleyici faaliyetler raporlanarak takibi yapılmaktadır.  Okullarımızın çevre güvenliği, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayişten sorumlu polis ekipleri tarafından kontrol edilmektedir.

 

 

TEMİZLİK HİZMETİ

 

TED İzmir Kolejinde temizlik hizmeti 1 Proje Yöneticisi, 1 Bahçıvan, 1 Camcı, 6 Kişi Temizlik Personeli, Toplam 8 Kişilik bir ekip ile son derece profesyonel ve titizlikle yürütülmektedir.

 

Covid-19 kapsamında tüm gerekli önlemleri alarak hizmet veren temizlik ekibinin kullandığı temizlik malzemeleri için güncel “Güvenlik Bilgi Formu” tutulmakta ve Okulumuz ile koordineli olarak ihtiyaçlar dahilinde hizmet sistemi güncellenmektedir.

 

YEMEK HİZMETİ

 

1 proje müdürü + 1 Proje müdür yardımcısı +14 Personel (Yemek alacak kişi sayısına göre belirliyorlar. Sözleşmede zorunlu çalışan sayısı yok) + 1 idari kadro çay ocağı personeli tarafından yürütülmektedir.

 

Covid-19 kapsamında gerekli tüm önlemleri alarak hizmet veren yemek firması hem öğrencilerimize hem de personelimize kantin ve yemek hizmeti sağlamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER

Ek-1

Seyahat Prosedürü

 

1. AMAÇ

 

CCN Hastane Hizmetleri ve İşletme A.Ş. ve grup şirketleri bünyesinde yönetici ve çalışanlarının şehir içi, yurtiçi ve yurt dışına yapacakları iş seyahatlerini düzenlemeyi; kullanacağı ulaşım araçları, kalacağı otelleri, seyahat avansları ve masraflarla ilgili genel yöntem ve temel prensiplerin tanımlanmasını amaçlar.

 

2. KAPSAM

 

CCN Hastane Hizmetleri ve İşletme A.Ş. ve grup şirketleri bünyesinde yönetici ve çalışanlarının seyahat talep süreçlerinin yönetilmesi için gerekli kural ve esasları kapsar.

 

3. İLGİLİ STANDART, DOKÜMAN ve KAYITLAR

 

v  CCN.FR.EG.02.01 Seyahat Talep Formu
v  CCN.FR.EG.02.02 Seyahat Masraf Formu
v  CCN.FR.EG.02.03 Harcırah Formu

 

4. TANIMLAR, TERİMLER VE KISALTMALAR

 

Yönetim Sistem dokümanlarında kullanılan tanımlar, terimler ve kısaltmalar “CCN.YD.YS.01 Tanımlar, Terimler Ve Kısaltmalar” yardımcı dokümanında belirtilmektedir.

 

5. SORUMLULAR

 

Seyahat Yönetimi Prosedürünün oluşturulması, güncel tutulması ve gerekli revizyonların yapılması İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü ve İdari İşler departmanı sorumluluğundadır.

 

Seyahat Yönetimi süreç dokümanlarının uygulanmasından grup şirketlerinin tamamında ve tüm yerleşkelerde departman yönetici ve çalışanları sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI ve UYGULAMALAR

 

CCN Hastane Hizmetleri ve İşletme A.Ş. ve grup şirketleri bünyesinde yönetici ve çalışanlarının seyahat talep süreçlerinin yönetilmesi, seyahat süreç işlemlerin kontrollü olarak ilerlemesi ve seyahat harcamalarının en verimli şekilde düzenlenmesi, avans uygulamasında şirket-çalışan

yararının optimum şekilde korunarak kontrolünün ve denetiminin sağlanması esastır.

6.1. Görev Seyahatleri

 

6.1.1. Şehir İçi Seyahatler

 

Şehir içi görev seyahati, aynı il sınırları içinde ilgili yöneticinin izni ve bilgisi doğrultusunda şirketi ilgilendiren bir faaliyetin izlenmesi ya da sonuçlandırılması amacıyla yapılır. Şehir içi seyahatlerde, şirket araçlarını kullanmak esastır; uygun araç olmadığı durumda ise taksi kullanılabilecektir.

 

Görevi gereği şehir içinde seyahat eden personel, seyahat süresince yaptığı harcamaları, görev dönüşünde Masraf Formu ve belgeleri ile birlikte Yetki Tablosuna uygun bir şekilde onaylattıktan sonra ödemenin yapılabilmesi için Mali İşler Departmanı’na iletir.

 

6.1.2. Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahatler

 

Şirket çalışanlarının görevli olarak yurtiçi ve yurtdışına yapacakları seyahatler “Yurtiçi ve Yurtdışı Görev Seyahatleri” kapsamında ele alınır.

 

Seyahat süresi, çalışanın seyahatte geçirdiği her bir işgünü 1 tam gün olarak kabul edilerek hesaplanır. Eğer seyahat süresi, planlanan süreyi aşacaksa, seyahati onaylayan yöneticinin bilgisi dâhilinde göreve devam edilir.

 

Çalışanlar seyahate çıkarken, görevin gerçekleştirilmesine yönelik yapacakları harcamalar için net bir maaşını geçmeyecek kadar seyahat avansı alabilirler. (Seyahat avansı, Seyahat Talep Formunda belirtilir). İstisnai durumlar için son onay merciinin onayı doğrultusunda seyahat avans miktarı değiştirilebilinir.

 

Günlük harcama ve harcırah limitleri İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü aracılığı ile tüm çalışanlara duyurulur.

 

Yurt içi ve dışı görev seyahatine çıkış için Seyahat Talep Formu sistem üzerinden doldurulup Yetki Tablosuna uygun bir şekilde onaylatılır.

 

Onaylı form Mali İşler Departmanı’na, İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne ve rezervasyonu gerçekleştirilecek departmana verilir; böylece seyahat süreci başlar.

 

İş amaçlı olmakla beraber yurt içi veya yurtdışı konferans, fuar, seminer, iş geliştirme vb. işler için yapılacak katılım ve seyahatler İlgili Yönetici / Koordinatör, Grup Şirketi Yöneticisi ve CEO onayı ile yürütülür.

 

Uçak seyahatlerinde, tüm yönetici ve çalışanlarımız, talep edilen uçuş programına göre şirket için en uygun havayolu şirketine ve en uygun uçuşa yönlendirilecektir.

 

6.2. Vize, Döviz, Bilet Temini ve Rezervasyonlar

 

6.2.1. Vize Temini

 

Yurtdışına seyahat edecek personelin pasaport temini kendisi tarafından sağlanacaktır. Görevli olarak gideceği ülkenin vize prosedürlerine ve ücretlendirmelerine göre alınacak vizenin süresi İlgili Yönetici / Koordinatör, Grup Şirketi Yöneticisi ve CEO onayı ile belirlenir.

 

Yurtdışı seyahati gerçekleştirecek personelin vize talebi için Seyahat Talep Formundaki vize seçeneğini işaretlemesi gerekir, talep Yetki Tablosu ‘na uygun bir şekilde onaylatılır. Vize temini, gerekli belgeler tamamlandıktan sonra Ofis Destek Hizmetler Departmanı tarafından aracı kuruma iletilir ve işlem süreci takip edilir.

 

6.2.2. Döviz Temini

 

İş maksatlı yurt dışı seyahatlerde, gerçek ihtiyaca uygun olarak belirlenen muhtemel harcamalar için talep edilen avans tutarı, Seyahat Talep Formu üzerinde döviz cinsi olarak belirtilir. USD ve Euro talepleri Mali İşler Departmanı tarafından karşılanır. Diğer döviz talepleri karşılığında USD verilir ve iadeler de yine çalışanlardan USD olarak alınır.

 

6.2.3. Bilet Temini ve Rezervasyonlar

 

İş maksatlı yurt içi ve dışı seyahat için bilet temini, otel rezervasyonları gibi hizmetlerin verimli olarak gerçekleştirilebilmesi için sistem üzerinden  onaylanan seyahat talep formları Ofis Destek Hizmetler Departmanına iletilir ve süreç başlatılır. Çalışanın vize işlemleri ile uçak bileti ve otel rezervasyonları anlaşmalı Turizm Acentaları aracılığı ile yapılır.

 

6.3. Seyahat Araçları (Görev Amaçlı) ve Konaklama

 

 1. Yurtiçi ve yurtdışı seyahatler, prensip olarak en ekonomik ulaşım araçları ile yapılır.
 2. Seyahatlerde direkt ulaşım imkânı olması halinde tren, otobüs, uçak gibi genel ulaşım araçları kullanılır.
 3. Kendisine Şirket aracı tahsis edilen personel, yurt içinde uçak ile direkt ulaşım imkânı olmayan yerlere tahsis edilen araç ile gidebilir.
 4. Şirket aracı tahsis edilmemiş olan personel, seyahatlerde şirket bünyesinde bulunan havuz araçlarından faydalanabilir.
 5. Şirket aracı tahsis edilmemiş olan personelin, seyahat edeceği araç (uçak, tren, otobüs vb.) ve bu araca ulaşımı İlgili Yönetici / Koordinatör, Grup Şirketi Yöneticisi ve CEO tarafından zaman ve maliyet karşılaştırması yapılarak karar verilecektir. Karar verilen seyahat aracı ve araca ulaşım şekli Seyahat Talep Formunda açıkça belirtilecek ve Yetki Tablosu ’na göre onaylatılacaktır.
 6. Havaalanı araç transferi uçuş saatinin uygunluğuna göre; şirket araçları, shuttle ya da havaalanı servisi ile yapılır.
 7. Yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde tüm personelin uçak biletleri “economy class “olarak temin edilir.
 8. Şirket tarafından anlaşmalı otellerde ya da karşılaştırmalı olarak daha ekonomik bulunması durumunda kiralık evlerde konaklama yapılacaktır.
 9. Beş iş gününü geçen yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde çamaşır ve ütü masrafları da şirket tarafından karşılanır.
 10. İş amaçlı Şehir içi ulaşımlar tercihen toplu taşıma araçları olmak kaydı ile gerekli durumlarda şirket aracı veya taksi kullanılarak yapılabilir.
 11. Sorumlu kişiler tarafından rezervasyonu yapılmış otel (Konaklama + Kahvaltı ), kiralık araç ve uçak bileti bedelleri doğrudan firma tarafından ödenmektedir. Diğer tüm ekstraları kişiler kendileri ödemelidir. Otelden çıkışlarda çıkışa dair formun mutlaka imzalanması gerekmektedir.
 12. Şirket tarafından yapılan toplu organizasyonlarda, konaklama ve ulaşım açısından organizasyonun kuralları geçerlidir.

 

6.4. Yurtiçi ve Yurtdışı Günlük Harcama ve Harcırah Bedelleri

 

Günlük harcama limiti; personelin otel konaklama + kahvaltı haricindeki yemek ihtiyacını karşılaması için kendisine yapılan ödemedir. Bunun dışında taksi, otopark gibi harcamalar bu kapsam içerisinde değildir.

 

 1. Yurt içi seyahatlerde harcama limiti ve harcırah uygulaması aşağıdaki gibidir;

 

Harcama Limiti: Yurt içi seyahatlerde yemek için yapılan harcamalar belgeleri ile birlikte Seyahat Masraf formunda belirtilerek onay matrisine uygun bir şekilde onaylatılır. Çalışanın iş seyahati boyunca yaptığı toplam harcama limiti günlük 75 TL’yi aşamaz. Buna göre çalışanın, 2 günlük bir iş seyahati için toplam 150 TL harcama limit hakkı bulunmaktadır. Çalışanın belirtilen harcamalar ile ilgili belgelerini ibraz etmesi durumunda harcama bedeli ödemesi elden yapılacaktır.

 

Harcırah: Yurt içi seyahatlerde harcırah uygulaması yoktur.

 

 1. Yurt dışı seyahatlerde harcama limiti ve harcırah uygulaması aşağıdaki gibidir;

 

Harcama Limiti: Yurt dışı seyahatlerde yemek için yapılan harcamalar belgeleri ile birlikte (belge alınamayan durumlarda kişinin beyanı ve son onay merciinin onayı yeterlidir) Seyahat Masraf formunda belirtilen Yetki Tablosu ‘na uygun bir şekilde onaylatılır. Çalışanın iş seyahati boyunca yaptığı toplam harcama limiti günlük 50’ yu aşamaz. Buna göre çalışanın, 2 günlük bir iş seyahati için toplam 100€ harcama limit hakkı bulunmaktadır. Çalışanın belirtilen harcamalar ile ilgili belgelerini ibraz etmesi durumunda harcama bedeli ödemesi elden yapılacaktır.

 

Harcırah: Çalışanın üç (3) işgününü seyahatte geçirmesi durumunda kendisine günlük 25$ üzerinden harcırah ödemesi yapılacaktır (bu harcırah bedeli karşılığında belge ve geri ödeme istenmemektedir). Bunun için iş seyahati sonrasında Harcırah Formu doldurularak Yetki Tablosu ‘na uygun bir şekilde onaylatılır. Harcırah bedeli kişinin bordrosuna tahakkuk ettirilir ve maaşı ile birlikte hesabına yatırılır.

 

Harcırah ve yemek harcaması dışında kalan harcamalar belge, açıklama ve faturalarla ibraz edilmesi ve bir üst amirin onaylaması halinde ödenir. Bir haftayı geçen sürelerden daha uzun şekilde geçici görevlendirilen personel için bulunduğu yerdeki masrafları, bir üst amirin değerlendirmesi ve onaylaması halinde ödenir.

 

Harcırah limitleri Yönetim Kurulu’nun onayı ile İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü tarafından güncellenir.

 

6.5. Seyahat Giderleri ve Giderlerin Kapatılması

 

İş maksatlı yurt içi ve yurt dışı konaklama giderleri mutlak suretle belgelendirilecektir. Belgelendirilmeyen masrafların Şirket tarafından karşılanması söz konusu değildir.

 

Seyahatini tamamlayan personel, işyerine döndüğü tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde seyahat giderleri ile ilgili “Seyahat Masraf Formu” ve “Harcırah Formu” nu ekine onaylı “Seyahat Talep Formu”nu da iliştirerek Yetki Tablosu ’na uygun bir şekilde onaylatır.

 

 1. Yurtiçi ve yurtdışı seyahat harcamaları için, ilgili personel tarafından seyahatinden 3 gün önce “Seyahat Talep Formu”  ile talep edilen ve onaylanan avans, ilgili personelin banka hesabına yatırılır veya acil durumda elden verilir. Döviz avanslar nakden verilerek, verildiği döviz cinsi üzerinden personel borçlandırılır.
 2. Seyahat avansları karşılığı yapılan harcamalar “Seyahat Masraf Formu” ile belgelendirilir. Döviz karşılığı harcamalar, personelin borçlandırıldığı döviz cinsi üzerinden muhasebe kayıtlarına alınır.
 3. Personel üzerinde kalan TL seyahat avansının, ilgili personel tarafından Mali İşler’e nakden ödenmesi gerekir. Ödenmez ise, personele bildirim yapılmaksızın, borçlu olduğu tutar ücretinden kesilir. Seyahat harcamaları, verilen seyahat avansından fazla ise personelin alacağı nakden veya banka hesabına havale yapılır.
 4. Yurtdışı seyahatlerde personel üzerinde kalan Döviz seyahat avansının, ilgili personel tarafından muhasebeye Döviz olarak nakden ödenmesi gerekir. Dönüş tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde ödenmez ise, personele bildirim yapılmaksızın, borçlu olduğu Döviz tutarı, TCMB döviz satış kuru üzerinden ücretinden kesilir. Seyahat harcamaları verilen seyahat avansından fazla ise,  personelin alacağı, Döviz olarak nakden veya TCMB döviz satış kuru üzerinden personel banka hesabına havale yapılır.
 5. Bir önce alınmış avansı kapatmamış kişilere yeni bir avans verilmez.

 

6.6. Yemek ve Konaklama Dışında Belgelenmesi Gereken Giderler

 

İş seyahatinin gerektirdiği ve yapılması zorunlu olan faks, telefon, gümrük, park ücreti, şehir içi ve şehirlerarası yol masrafları, belgelenmesi gereken giderlerdir (belge alınamayan durumlarda kişinin beyanı ve son onay merciinin onayı doğrultusunda ödeme yapılır).

 

7. DİĞER HUSUSLAR

 

7.1. Özel Hususlar

 

Şirket dışından destek alınacak danışmanların, konaklama ve seyahat giderleri sözleşmede açıkça belirtilmiş ise sözleşme şartlarına göre, belirtilmemiş ise İlgili Müdür / Koordinatör ve

CEO değerlendirmesi sonucu vereceği karara göre yapılır.

 

Seyahatlerde konaklama standardı koşullar doğrultusunda İlgili Yönetici / Koordinatör, Grup Şirketi Yöneticisi ve CEO tarafından belirlenir.

 

Seyahatlerde prensip olarak en ekonomik ulaşım aracı tercih edilecektir.

İş gereği birlikte yapılan seyahatlerde, tüm personel ekip içindeki en yüksek gruba dâhil personelin seçtiği aracı kullanabilirler.

 

7.2. Özel veya Şirket Aracı ile Yapılan Seyahatler

 

Özel araçlar önceden İlgili Yönetici / Koordinatör, Grup Şirketi Yöneticisi ve CEO onayı alınarak şehir içi ve şehirlerarası iş seyahatlerinde kullanılabilir. Bu durumda aracın geçerli yasal trafik sigortası, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası ile kullanıcısının özel kaskosunun bulunması şarttır. Kullanımdan önce anılan sigortaların fotokopisi ofis destek hizmetler departmanına  teslim edilir. Şirket ve/veya şahsi araçların iş maksadı ile kullanımında gidilen mesafenin beher km.si için ödenecek ücret 0.15 Amerikan Doları (0.15 USD) olarak tespit edilmiştir. Esas alınacak kriter şahsın beyanıdır. Km ücretine ilave olarak var ise araba vapuru, paralı yol, köprü ve otopark ücretleri belgelendirilmeleri halinde ödenir. Belirlenen bu giderlerin dışında Şirket tarafından başka bir ödeme yapılmaz. Gidilen mesafenin kilometresinin kontrolünden onayı veren yönetici sorumludur.

 

Şirket aracı ile yapılan seyahatlerde fatura karşılığı yapılan masraflar faturalara aracın plaka numarası, alınan yakıtın litresi ve aracın km’si yazılarak kabul edilir.

 

Şehir dışına seyahat edecek olan personelin , gideceği destinasyona uygun herhangi bir ulaşım aracının ve şirket havuz araçlarının müsaitliğinin olmaması durumunda, ihtiyaç halinde kısa dönem araç kiralama yapılabilir. Personel, seyahat talep formunu doldururken  ulaşım aracı olarak ‘’ kiralık araç ‘’ alternatifini seçerek süreci başlatabilir. Onaylanan talep formu ofis destek hizmetler departmanına yönlendirilir ve işlem süreci başlatılır.

7.3. Şirket Tarafından Geri Ödemesi Olmayan Giderler

 

Prensip, Şirketin işi ile ilgili yapılan gerekli ve kabul edilebilir masrafların geri ödenmesidir. Aşağıda belirtilen türden masraflar kişisel sayılmakta ve şirket tarafından geri ödenmemektedir.

 • Berber, güzellik uzmanı, manikürcü, ayakkabı boyacısı, masaj gibi kişisel hizmet alımları
 • Sağlık merkezi, sauna, buhar banyosu, sinema, DVD vb. bedelleri
 • Evcil hayvanların ulaşımı
 • İlave Bagaj Ücreti
 • Publicaciones
 • Banyo ve tuvalet malzemeleri
 • Bavul, çanta, ayakkabı, kişisel evrak çantalarının satın alınması
 • Nakit seyahat avansı da dahil olmak üzere kişisel eşyaların kaybedilmesi veya çalınması
 • Mini bar alkollü içecekler

 

7.4. Fazla Çalışma

 

İş seyahatlerinde geçen süreler için belirlenen günlük ödeme miktarları fazla mesai ya da diğer bir isim altında ayrıca bir ek ödeme yapılmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

Satınalma Prosedürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 4- İletişim Bilgileri

AD SOYAD BÖLÜM  
AÇALYA ÖRALAY REPRESENTANTE FUNDADOR 112
MİNE MAVİOĞLU KURUM MÜDÜRÜ 113
SANEM MEAKİNS İLKOKUL / ANAOKUL  MÜDÜRÜ 114
SERPİL TUTİ SARI MÜDÜR YARDIMCISI & OKUL GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ 120
BERNA KURTULUŞ LİSE MÜDÜR YARDIMCISI 116
MEHMET ŞİMŞEK LİSE MÜDÜR YARDIMCISI  
BUKET SAATCIOĞLU ORTAOKUL MÜDÜR YARDIMCISI  
AYŞEGÜL BAYSAL İLKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI 151
İDARİ KADRO
EMSAL ORHAN İNSAN KAYNAKLARI, KALİTE ve YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 157
ÖZLEM ÇETİN FOTOKOPİ / SANTRAL 110
TUĞÇE SEMİZLER  ANAOKUL/İLKOKUL/ORTAOKUL ÖĞRENCİ İŞLERİ SORUMLUSU 111
ASLIHAN AÇIKGÖZ LİSE ÖĞRENCİ İŞLERİ,YAZI İŞLERİ YETKİLİSİ 122
EZGİ DEMİR / CEREN İNCİRKUŞ MUHASEBE UZMANI 123
KÜBRA GÜNDOĞDU SATIN ALMA VE İDARİ İŞLER UZMANI 127
DENİZ DEDE FİNANS UZMANI 124
ESAT ÖZBAY SATIN ALMA VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 132
KURUMSAL İLETİŞİM 134
DİNÇER SUZAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SORUMLUSU 136
ŞEYMA ÜNAL ÖZEL KALEM 137
KADİR AKBULUT İDARİ İŞLER 147
TOPLANTI ODASI İDARİ 140
ZÜMRE ODALARI
ANASINIFLARI ZÜMRESİ   141
İLKOKULLARI ZÜMRESİ   142
İLKOKUL İNGLİZCE ZÜMRESİ (1.KAT)   143
FEN ZÜMRESİ (1. KAT)   144
TMFSİ (ORTAK ) ZÜMRESİ (2. Kat)   146
LİSE ÖĞRETMENLER ODASI (1. KAT)   148
PDR ORTAOKUL ECEM ÖZALTIN 149
PDR LİSE 150
PDR İLKOKUL/ ANASINIFI İPEK TAN 152
UYGULAMALI ALANLAR   153
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 154
YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANI GÜNİZ GÜCÜKOĞLU 155
SPOR KULUBÜ   156
BİLİŞİM ZÜMRESİ   136
REVİR RABİA ÇELİK 160
BTEC ONUR ALTUNSARAY 131
TED DÜKKAN   162
ÇAY OCAĞI GÜLÇİN  TOKMAKOĞLU 163
HAVUZ MAKİNA DAİRESİ   165
SOFRA YEMEK SENEM SARIKAYNAK 166
GÜVENLİK ANAOKULU   167
OKUL SERVİSİ   168
GÜVENLİK KADİR GÜRLER 169

Ek 5- Organizasyon Şeması-

Ek 6 –  TED İzmir Koleji 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim

Ek 7 –  TED İzmir Koleji İlkokul Zaman Çizelgesi

Ek 8 –  TED İzmir Koleji İlkokul Zaman Çizelgesi

ORTAOKUL-LİSE ZAMAN ÇİZELGELERİ EKLENECEK.

İZİN TALEP FORMU

SEYAHAT TALEP FORMU

SEYAHAT MASRAF FORMU

MALZEME TALEP FORMU

ETKİNLİK TALEP FORMU EKLENECEK.